O nás

Zakladatelka, Simona Voříšková je harfistkou
vystupující sólově, komorně, tak i s orchestrem,
při společenských událostech (svatby, firemní večírky, společenské večery, aj.)
a událostech kulturních (vernisáže, slavnostní příležitosti).  

Během své kariéry harfistky se při společenských akcích, kde vystupovala,
setkala s mnoha obdivuhodnými lidmi jak po stránce kvalit profese,
tak stránce lidských hodnot, které jsou poslední dobou velmi opomíjeným faktorem výběru dodavatele pro celkový dojem provedení a kvalitu služby.

Sama klade vysoké nároky na profesionalitu a uměleckost poskytovaných služeb svých, ale také služeb kolegů ostatních profesí. 
Při sledování jejich práce se nesoustředí pouze na výstup objednané služby (fotografie, video), ale vyžaduje profesionální, ale zároveň vstřícný lidský přístup i v průběhu poskytované služby (chování kameramana, fotografa),
kdy za důležité považuje také pocity a spokojenost zúčastněných lidí.

Přes všechny tyto nároky je na oplátku velikým obdivovatelem talentů,
kteří dělají svou práci tělem i duší, tedy s láskou a snahou o dokonalost.

"Každá profese vyžaduje cit a pochopení, jakmile do ní člověk vloží kus sama sebe, stává se tato činnost uměním." 

Art4you.cz

Cíl servisu služeb www.art4you.cz je snaha o maximální spokojenost ze strany zájemců o službu, a tím provedení služby ze strany dodavatele se svým nejlepším svědomím s důrazem na uměleckost, jedinečnost, preciznost a profesionalitu jeho služeb.

Vybíráme dodavatele, pro které není jejich služba pouhou prací, ale snaží se při jejím poskytování tvořit nové hodnoty své profese a překonávat sami sebe.

Výhodou pro posouzení kvalit a úspěšnosti odezvy služby se mi stala má profese
- při společenské akci, kde působím dostávám možnost se během jejího průběhu
setkat s dalšími druhy dodavatelů - profesionálů a talentů jiných odvětví
podílejících se na dané akci. Tato možnost mi zároveň nabízí objektivní pohled nezainteresované osoby hosta pro posouzení kvality služby a prezentace výkonu
dle vlastního názoru a zároveň také vnímat odezvu a reakci hostů, která je důležitou součástí.